Geluk in de sloppenwijken

Je omstandigheden hebben weliswaar invloed op je geluk, maar ze zijn niet allesbepalend. Onderzoek laat zien dat wat je dagelijks doet, minstens net zoveel invloed heeft op je welbevinden.

Eerder in mijn loopbaan heb ik verschillende sloppenwijken in de wereld bezocht. En daarbij viel met iets geks op…

De armoede is verschrikkelijk. Je ziet een hoop ellende en criminaliteit. En omdat er geen riolering is, schrik je als westerling meestal van de stank.

Maar… Ook in een sloppenwijk wordt gelachen, spelen kinderen, zingen vaders en moeders liedjes met hun zonen en dochters. Ook in een sloppenwijk vind je geluk.

Heel bijzonder eigenlijk. In onze rijke maatschappij, vol kansen en vol overvloed, vind je een heleboel mensen die teleurgesteld en ontevreden zijn. En in de bitterste armoede, zonder veel uitzicht, kom je mensen tegen die het leven lachend tegemoet treden.

Onderzoek laat zien dat geluk slechts voor een beperkt deel afhangt van de omstandigheden waarin je leeft. Minstens zo belangrijk: persoonlijke kenmerken (zeg maar: je aangeboren vermogen om je gelukkig te voelen) én de dingen die je dagelijks doet. Richt je bijvoorbeeld doelbewust je aandacht op dingen waar je dankbaar voor bent? En breng je veel tijd door met de mensen die je dierbaar zijn?

Begrijp me goed: ik ben erg voor de bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden. En tegelijk ben ik ook erg voor de bevordering van geluk in onze westerse wereld.

Ingrid